powrót

Dotacje w Gminie Hażlach

Dotacje w Gminie Hażlach

Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach.

Dotacji celowej z zakresu ograniczenia niskiej emisji udziela się na dofinansowanie inwestycji realizowanych w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych figurujących w ewidencji podatkowej Gminy Hażlach i polegających na likwidacji niskosprawnych i wysokoemisyjnych węglowych kotłów (pieców) centralnego ogrzewania i zastąpieniu ich nowym:
 
1)kotłem gazowym c.o. przystosowanym do spalania wyłącznie gazu ziemnego lub gazów węglowodorowych płynnych;
 
2)kotłem węglowym lub na biomasę, który spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN EN 303-5:2012, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operationfor Accreditation).
 
Dotacji nie podlega wymiana kotłów niewęglowych na kotły węglowe lub opalane biomasą.
 
Dofinansowaniu nie podlegają instalacje źródeł ciepła w budynkach nowowybudowanych, oddanych do użytkowania w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku lub będących w trakcie budowy 
(tj. nie oddanych do użytku, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła).
 
 
TERMIN NABORU
Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 03 września - 10 września 2018 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
 

Wymień swój stary kocioł na nowy i ekologiczny firmy Klimosz i otrzymaj dotację! 

 

GRATIS – Dobierzemy najlepszy kocioł dla Ciebie

GRATIS - Pomożemy Ci w formalnościach! 

GRATIS - Projekt instalacji gazowej i nadzór 

Interesuje Cię automatyczny kocioł 5 klasy na ekogroszek lub pelet sterowany przez internet? 

A może chciałbyć zakupić kocioł gazowy? 

Kontakt telefoniczny: 

32 474 39 45

32 474 39 46

Kontakt mailowy:

inwestycje@klimosz.pl

 
 
 
Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska