Konverzní sety s automatickým pelety, eko-hrášku nebo biomasu hořáky na Klimosz Wally, Viadrus U22, U26 Viadrus

Sada peletotového hořáku pro kotly KLIMOSZ WALLY, VIADRUS HERCULES U22

Sada peletotového hořáku pro kotly KLIMOSZ WALLY, VIADRUS HERCULES U22

Sada retortového/žlabového hořáku pro kotly KLIMOSZ WALLY, VIADRUS HERCULES 22, 26

Sada retortového/žlabového hořáku pro kotly KLIMOSZ WALLY, VIADRUS HERCULES 22, 26

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska