DOTACJE

Wymień swój stary kocioł na nowy i ekologiczny firmy Klimosz i otrzymaj dotację! 

 

GRATIS – Dobierzemy najlepszy kocioł dla Ciebie

GRATIS - Pomożemy Ci w formalnościach! 

GRATIS - Projekt instalacji gazowej i nadzór

 

Dotacje w regionie:

GMINA HAŻLACH

Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków na dotację celową na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach

TERMIN NABORU
Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 03 września - 10 września 2018 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Wysokość udzielonej dotacji celowej do inwestycji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1-2 
w załączniku do uchwały Nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r. wynosi 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 2.000,00 zł.

 

GMINA PAWŁOWICE:

INSTALUJEMY JESZCZE PRZED ZIMĄ!

 

 

Gmina Pawłowice otrzymała 3 mln 352 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawłowice na lata 2018-2019. 952 tys. zł z tej kwoty to bezzwrotna dotacja, natomiast 2 mln 380 tys. zł jest pożyczką, która, po realizacji Programu, może być częściowo umorzona. Dzięki przyznanej dotacji na przełomie 2018 i 2019 roku na terenie gminy zostanie zdemontowanych 476 starych kotłów węglowych niespełniających wymogów 5 klasy wg według kryteriów PN-EN 303-5:2012. Jeszcze w 2018 roku wymienionych będzie 205 starych kotłów, natomiast w I półroczu 2019 roku - 276 sztuk.

Wszystkie osoby, które złożyły deklarację udziału w Programie i realizacji inwestycji wymiany źródła ciepła w 2018 roku informujemy o konieczności złożenia w Urzędzie Gminy Pawłowice stosownego wniosku o udzielenie dotacji. Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie podstawą do zawarcia umowy, na podstawie której udzielona zostanie dotacja w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7000,00 zł. Jednocześnie przypominamy, że rozpoczęcie realizacji zadania, tj. zakup i instalacja urządzenia grzewczego, nie może nastąpić przed zawarciem umowy dotacji z Gminą Pawłowice.

 

Interesuje Cię automatyczny kocioł 5 klasy na ekogroszek lub pelet sterowany przez internet? 

A może chciałbyć zakupić kocioł gazowy?

 

Kontakt telefoniczny: 

32 474 39 45

32 474 39 46

Kontakt mailowy:

inwestycje@klimosz.pl

 

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska