Lista serwisantów

Przeszkoleni instalatorzy kompetentni są tylko i wyłącznie do wstępnej regulacji kotłów.

Inforujemy, że termin ważności szkolenia w zakresie wstępnej regulacji kotłów upływa w ciągu 2 lat od daty ostatniego szkolenia a przedłużenie ważności szkolenia jest możliwe:

  1. poprzez uczestnictwo w szkoleniu wznawiającym w okresie 6 miesięcy przed datą zakończenia ważności poprzedniego szkolenia;

  2. poprzez uruchomienie bez zastrzeżeń co najmniej 5 kotłów automatycznych na paliwa stałe w okresie 12 miesięcy przed datą zakończenia ważności poprzedniego szkolenia.

Niedopełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje usunięcie instalatora z bazy VCS Sp. z o. o..

Każdy Użytkownik kotła przed przystąpieniem do zlecenia regulacji kotła powinien sprawdzić czy instalator lub serwisant posiada ważne kompetencje do wstępnej regulacji kotła. Wszelkie informację na temat osób do wstępnej regulacji urządzenia można uzyskać pod adresem serwis@klimosz.pl lub pod nr. telefonu 32 474 39 31.

 

 

WAŻNA INFORMACJA!

W związku z wprowadzeniem zmian w Warunkach Gwarancyjnych oraz w Działaniu Serwisu firmy Klimosz instalatorzy posiadający uprawnienia do Pierwszych Uruchomień tracą je z dniem 01.06.2018. Jednocześnie informujemy, że od 01.06.2018 wprowadzamy w miejsce Pierwszych Uruchomień usługę Wstępnej Regulacji Kotła - do której wykonywania uprawnieni są WYŁĄCZNIE Serwisanci Fabryczni.
 

 

UWAGA!

Koszt wstępnej regulacji kotła ponosi firma Klimosz, natomiast po stronie klienta pozostają koszty związane z dojazdem serwisanta do posesji.

 

 

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska