powrót

Zestaw palnika retortowego/rynnowego

Zestaw palnika retortowego/rynnowego


Zestaw palnika automatycznego (ZPA)

Zestaw przezbrojeniowy kotła zasypowego na automatyczny. 

Zestaw palnika automatycznego (w skrócie ZPA), umożliwia przezbrojenie kotła zasypowego na kocioł automatyczny z palnikiem retortowym. Modernizacja dotychczasowego kotła zasypowego i instalacji grzewczej przy użyciu specjalnie opracowanego do danego modelu i ilości członów w kotle, pozwala znacznie zmniejszyć koszt przeróbki i późniejszych kosztów ogrzewania dzięki idealnemu dopasowaniu i osiąganej wysokiej sprawności dochodzącej do 90%, a jednocześnie cieszyć się wysokim komfortem ogrzewania dzięki zastosowaniu nowoczesnych sterowników Klimosz ecoCONTROL i Klimosz KOMFORT RT-16.

Masz pytania dotyczące tego produktu?

 

 


 


 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


 

 

 

 

 

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska