Dlaczego pelet?


Domeną naszej firmy w trosce o czyste środowisko jest: walka ze smogiem poprzez wprowadzanie peletu drzewnego jako jedynego alternatywnego źródła energii, czego efektem będzie lepsza jakość otaczającego nas powietrza, ale przede wszystkim poprawa stanu zdrowia naszego i naszych dzieci.

O nas


Firma Plant Energy Sp. z o.o. Została założona w 2009 roku i od początku swojej działalności była związana z produkcją peletu, jako paliwa ekologicznego wykorzystanego w sektorze Energetyki Zawodowej. W latach 2009-2015 produkowaliśmy pelet wyłącznie z biomasy rolnej tj. słoma, siano, odsiewy zbożowe, itp. W okresie tym byliśmy jednym z głównych dostawców peletu agro do Spółek Energetycznych takich jak EDF, PGE czy Tauron.

W 2015 roku doszło do załamania rynku związanego z produkcją OZE w Energetyce zawodowej, w związku z czym byliśmy zmuszeni przebranżowić nasz zakład na produkcję peletu drzewnego.

Od 5 lat poprzez produkcję trzech różnych frakcji peletu o średnicy 6, 8, 10 mm z powodzeniem zdobywamy lokalny rynek związany z indywidualnymi odbiorcami, jak również małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Poza tym zaopatrujemy szkoły, obiekty administracji państwowej, piekarnie, wspólnoty mieszkaniowe itp., którzy to z wielkim zadowoleniem korzystają z naszego produktu. Ze względu na atrakcyjną cenę jak również na bardzo dobrą jakość naszego peletu postawiliśmy za główny cel w roku 2020 promowanie naszego produktu poza granicami naszego kraju. W tym celu zawarliśmy umowę o wzajemnej współpracy ze znanym w Polsce i Europie producentem kotłów na pelet firmą KLIMOSZ, której to będziemy głównym dostawcą peletu w kraju i za granicą.

W związku z wprowadzonymi przez Unię Europejską, a podpisaną przez Polskę dyrektywą o zakazie wprowadzania do emisji gazów cieplarnianych, która to w niedługiej przyszłości uniemożliwi ogrzewanie gospodarstw domowych w całej Europie takimi paliwami kopalnymi jak np.: węgiel kamienny,węgiel brunatny, gaz ziemny czy olej opałowy, proponujemy Państwu do wykorzystania waszych domostwach tak sprawdzonego paliwa, jakim jest pelet drzewny.


W związku z powyższym proponujemy Państwu jedyny trafny wybór - to kocioł na PELET DRZEWNY - jako w 100% odnawialne źródło energii.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym aktualnym CENNIKEM

Dane kontaktowe:


Dział zamówień i sprzedaży:

+48 796 630 524

Dział Marketingu:

+48 513 175 861

Adres:


Sprzedaż:

ul. Rybnicka 21A, 44-189 Wilcza

Siedziba firmy:

Dolna Wieś 70a, 44-145 Pilchowice