Liatinové a oceľové kotly na tuhé palivo (uhlie a drevo)

KLIMOSZ WALLY - litinový kotol s ručným vkladaním paliva

KLIMOSZ WALLY - litinový kotol s ručným vkladaním paliva

KLIMOSZ IRON - ocelový kotol s ručným vkladaním paliva

KLIMOSZ IRON - ocelový kotol s ručným vkladaním paliva

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska