Sprawdź do kiedy musisz wymienić kocioł - dotyczy wyłącznie woj. śląskiego:Uwaga!


Jeśli na tabliczce znamionowej kotła nie jest wyszczególniona klasa kotła, kocioł traktowany jest jako pozaklasowy.


Kocioł 3-klasy występował wg. normy PN-EN 303-5:2002 (starsza norma, klasy kotła od 1 do 3, gdzie 3-klasa to była najwyższa) oraz PN-EN 303-5:2012 (nowsza norma, klasy kotła od 3 do 5, gdzie 3-klasa to była najniższa.

W zależności od normy wg. której kocioł był badany, obowiązuje inny termin wymiany kotła!


Opracowano na podstawie Uchwały Nr. V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. (tzw. Uchwała Antysmogowa).