Wspieramy

Od początku swojej działalności firma Klimosz aktywnie wspiera działania kulturalne, oświatowe i promocyjne tak wśród lokalnych społeczności, jak również poprzez wsparcie działań realizowanych na terenach działania firm partnerskich. 

Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska