Zapisz się na szkolenie

Najbliższe szkolenia:
Pawłowice 27 marca 2019 kotły stałopalne
Pawłowice 28 marca 2019 kotły gazowe SIME
Pawłowice 8 maja 2019 kotły stałopalne
Pawłowice 9 maja 2019 kotły gazowe SIME
Pawłowice 29 maja 2019 kotły stałopalne
Pawłowice 30 maja 2019 kotły gazowe SIME

Captcha

Dokonanie zgłoszenia awarii jest jednoznaczne z akceptacją naszej polityki ochrony danych osobowych:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Klimosz Sp. z o. o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice, NIP 651-16-11-021, KRS 0000159074.
2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia awarii i obsługi tego zgłoszenia.
3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: wyłącznie danych podanych w formularzu takich jak: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
4. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, przez formularz umieszczony na niniejszej stronie.
5. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli nasi Pracownicy czyli osoby, które upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań.
6. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz do wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Twoje dane są przetwarzane do czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane.
7. Twoje dane są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować na adres: ochronadanych@klimosz.plInnowacyjna Gospodarka
Unia Europejska