Formularz zgłoszeniowy awarii/serwisu
WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY "VIADRUS":

Szanowni Państwo,
Firma Klimosz Sp. z o. o. informuje, że z dniem 30.04.2019 wygasła nasza umowa współpracy serwisowej z czeską firmą VIADRUS A.S.. W związku z tym, wszelkie reklamacje gwarancyjne prosimy kierować bezpośrednio do producenta tych produktów (adresy i dane kontaktowe osób zobowiązanych do zapewnienia obsługi gwarancyjnej znaleźć można na stronie internetowej VIADRUS A.S. - www.viadrus.cz), która jako producent zobowiązana jest w ramach obowiązujących przepisów do usunięcia wad swoich produktów (art. 577 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Jednocześnie Serwis Fabryczny firmy Klimosz Sp. z o. o. wraz z siecią Autoryzowanych Serwisantów Klimosz w całej Polsce, mając za priorytet zapewnienie najwyższej jakości obsługi i w trosce o bezpieczeństwo oraz sprawne działanie Państwa systemu grzewczego, informuje o możliwości skorzystania z usługi poza gwarancyjnej obsługi serwisowej dokonywanej odpłatnie przez firmę Klimosz.

Ponadto posiadamy w ofercie części zamienne do kotłów VIADRUS, służymy pomocą oraz fachowym doradztwem. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Serwisu firmy Klimosz, bądź zapraszamy do odwiedzenia naszego e-Sklepu z ofertą części zamiennych lub sieci sklepów stacjonarnych INSTALATOR KLIMOSZ.

Poniższy formularz dotyczy zgłoszeń gwarancyjnych produktów wyłącznie firmy KLIMOSZ

Prosimy o dokładne uzupełnienie wszystkich pól. Po poprawnym wypełnieniu formularza wyświetli się Państwu informacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia do VCS Sp. z o. o. oraz otrzymają Państwo wiadomość na podany adres mailowy. Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności danych wprowadzonych do formularza. Zgłoszenia awarii można dokonać wyłącznie za pomocą poniższego formularza.WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA GWARANCYJNEGO


Urządzenie:

pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane


pole wymagane

Montaż / pierwsze uruchomienie:

pole wymagane
pole wymaganeDane użytkownika:

pole wymagane
pole wymagane

pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane

pole wymagane
pole wymaganeKontakt:

pole wymagane
pole wymaganeOpis usterki:

pole wymaganeDodaj zdjęcie lub załącznik:

jeśli posiadasz zdjęcie problemu lub usterki to prosimy o wgranie, aczkolwiek nie jest to wymagane do wysłania zgłoszenia


Dokonanie zgłoszenia gwarancyjnego jest jednoznaczne z akceptacją naszej polityki ochrony danych osobowych: 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Klimosz Sp. z o. o., ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice, NIP 651-16-11-021, KRS 0000159074. 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania zgłoszenia gwarancyjnego i obsługi tego zgłoszenia. 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie: wyłącznie danych podanych w formularzu takich jak: nazwa firmy/imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. 4. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, przez formularz umieszczony na niniejszej stronie. 5. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli nasi Pracownicy czyli osoby, które upoważniliśmy do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem przyznanych im praw i zleconych zadań. 6. W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz do wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. Twoje dane są przetwarzane do czasu realizacji zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane. 7. Twoje dane są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych można kierować na adres: ochronadanych@klimosz.pl